Khu tái định cư Thượng 3, phường Thuỷ Xuân, Huế- Nhadatphohue.vn

Khu tái định cư Thôn Thượng 3, phường Thuỷ Xuân: Quy hoạch xây dựng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phân lô khu tái định cư Thượng 3, Thủy Xuân, thành phố Huế

Đối tác

Đăng ký nhận bảng giá